Робоча навчальна програма з дисципліни «Кримінальний процес» для курсантів 3-курсу факультетів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, слідчо-криміналістичного та безпеки дорожнього руху Напрям підготовки 6030401 Право - страница 13

^ Задача № 2
Апеляційний суд, розглядаючи справу Ігнатенко О.І. у порядку апеляційного провадження скасував вирок місцевого суду. В ухвалі він вказав, що наданими доказами обвинувачення не доведено, що частина доказів не достовірна, і що при вирішенні питання треба користуватися іншою статтею закону.

Чи має право апеляційний суд посилатися на такі обставини?
^ Задача № 3
Під час перегляду кримінальної справи щодо Кияниці, засудженого за ч. 3 ст. 185 КК України, апеляційний суд встановив, що, підраховуючи розмір викраденого, місцевий суд припустився арифметичної помилки: засудженим викрадено майна на суму не 15000, а 17500 грн.

Яке рішення має винести апеляційний суд, якщо:

а) про це зазначалось у поданні прокурора;

б) прокурор у поданні просив лише про посилення Кияниці покарання?
^ Задача № 4
Розглядаючи в порядку касаційного провадження подання Генерального прокурора України у кримінальній справі за обвинуваченням Зурова М.П., судова колегія суддів палати Верховного Суду України визнала можливим задовольнити подання в частині зниження міри покарання засудженому Зурову. Разом з цим, колегія знайшла підстави для зниження міри покарання й іншому засудженому у справі Никитенко Ф.В.

Чи має право судова колегія знизити міру покарання Никитенко, якщо врахувати, що в поданні прокурора про це питання не ставилося?


^ ТЕМА 15. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПЕРЕВІРЦІ ВИРОКІВ, ПОСТАНОВ І УХВАЛ СУДУ.

Практичне заняття № 2

Час: 2 години

Мета заняття: закріпити і поглибити теоретичні знання курсантів, що вони отримали під час самопідготовки з вивчення порядку апеляційного та касаційного провадження у кримінальній справі.
^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. На які судові рішення може бути подана апеляція?

 2. Які особи мають право подати апеляцію?

 3. Які строки апеляційного оскарження передбачені законом?

 4. Який зміст апеляції?

 5. На які суди згідно з законом покладається розгляд справи в апеляційному порядку?

 6. У чому полягає підготовка справи до апеляційного розгляду?

 7. Який порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції?

 8. Які судові рішення можуть бути перевірені в касаційному порядку?

 9. Які особи мають право на касаційне оскарження або внесення касаційного подання?

 10. Які суди розглядають справи в касаційному порядку?

 11. У чому полягає порядок касаційного оскарження і внесення касаційного подання?

 12. Який порядок розгляду справи касаційним судом?

^ ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Вироком Київського місцевого суду Ляшенко І.Т. був засуджений до позбавлення волі. Він подав апеляцію на рішення суду. Апеляційним судом вирок було залишено без змін. Не згодний з цим рішенням Ляшенко І.Т. зажадав копію протоколу засідання апеляційного суду. Суддя апеляційного суду пояснив, що під час апеляційного розгляду справи судового слідства не проводилось, а тому протокол судового засідання не вівся.

Чи мають місце порушення кримінально-процесуального законодавства? Обґрунтуйте відповідь.

Задача №2

Місцевий суд засудив Просова за ч. 2 ст. 296 КК України до позбавлення волі. З матеріалами закінченого провадженням кримінальної справи Просов був ознайомленим за допомогою жінки, яка мала вищу юридичну освіту. Від допомоги адвоката він відмовився. Суд першої інстанції, розглядаючи справу, надав підсудному можливість захищати свої права та законні інтереси за допомогою жінки. На вирок суду жінка підсудного подала апеляцію. Апеляційний суд спростував вирок, мотивуючи своє рішення порушенням права обвинуваченого на захист. Справу було направлено на новий судовий розгляд у тому же складі суду.

Оцініть ситуацію з позиції кримінально-процесуального закону.

Задача № 3

Вироком місцевого суду було засуджено Галеева до позбавлення волі. Галеев на цей вирок подав апеляційну скаргу безпосередньо в апеляційний суд. В апеляції він просив пом’якшити міру покарання, враховуючи його щире каяття, позитивну характеристику з місця роботи. Суд апеляційної інстанції відмовив в прийнятті апеляції та вказав, що апеляції надаються через суд, який постановив вирок.

Чи вірно рішення апеляційного суду?

Задача № 4

В судовому засіданні при розгляді кримінальної справи по обвинуваченню Шарова, прийняли участь потерпілий Захаров та його представник Петров. Петров за проханням потерпілого оскаржив в цій справі вирок. В апеляції він вказав на м’якість призначеного покарання. Місцевий суд відмовив у прийнятті апеляції представника потерпілого, вказав, що вирок вправі оскаржити лише сам потерпілий.

Які процесуальні повноваження представника потерпілого у суді апеляційної інстанції?

Задача № 5

Потерпіла Мирова надала скаргу в апеляційний суд на ухвалу місцевого суду про відмову у відновленні пропущеного строку на подання апеляції на оскарження вироку. У скарзі потерпілої вказано на необґрунтованість відмови суду у відновленні апеляційного строку на оскарження вироку в зв’язку з тим, що при проголошенні вироку головуючий не роз’яснив порядок та строк апеляційного оскарження вироку. Потерпіла вважає, що строк на подання апеляції починає обчислюватися із дня отримання копії вироку. Копію вироку вона отримала на 10 добу після проголошення вироку, а на 16 добу нею була подана апеляція.

Оцініть надану ситуацію.

Література:

 1. Александров А.С., Ковтун Н.Н. Апелляционное производство в уголовном процессе // Правоведение. - 2001. - № 5. - С. 152-161.

 2. Бойко В. До питання про поняття i суть заборони "повороту на гiрше" в судових стадiях кримiнального процесу України // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя юридична. - 2000. - Випуск 35. - С. 459.

 3. Бойко В., Бобечко Н. Щодо деяких положень нового кримінально-процесуального законодавства України // Право України. – 2003. - № 1. – С. 99-102.

 4. Власов А.А., Женетль С.З. Проблемы процессуального регулирования истребования дел в стадии надзора // Российский следователь. – 2001. - № 8. – С. 7-10.

 5. Калашникова Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания. – М., 1975.

 6. Маляренко В.Т. Проблеми реформування інституту перегляду кримінальних справ у порядку нагляду // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 1. – С. 34-40.

 7. Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 4. – С. 40-49.

 8. Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 1. – С. 42-53.

 9. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 2. – С. 48-55.

 10. Познанский В.А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном процессе. – Саратов, 1978.

 11. Розгляд кримінальних справ у касаційному порядку Верховним Судом України // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. – С. 21-29.

 12. Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. – С. 50-55.


^ ТЕМА 16. ВИКОНАННЯ ВИРОКУ.

Практичне заняття №1

Час 2 години

Мета заняття: закріпити і поглибити теоретичні знання курсантів, що вони отримали під час самопідготовки з вивчення порядку виконання вироку.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Сутність, завдання та значення стадії виконання вироку.

 2. Набрання вироком суду законної сили. Обов’язковість і преюдиційність вироку. Порядок і строки звернення до виконання вироку, постанови судді і ухвали суду.

 3. Процесуальні питання, що вирішуються судом у зв’язку з виконанням вироку.

 4. Суди, що вирішують питання, пов'язані з виконанням вироку. Порядок вирішення питань, пов'язаних із виконанням вироку.

^ ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Киліна після численних сімейних негод залишила чоловіка і, забравши дочку, переїхала на постійне проживання до тітки, де познайомилася з Осначем. Колишній чоловік Горбунов із ревнощів уночі вбив Оснача і забрав Киліну назад додому.

У вчиненні вбивства було запідозрене Новосельцева, який останнім бачив Оснача ввечері. Після систематичного застосування фізичного насильства начальник карного розшуку Григор’єв одержав від Новосельцева зізнання у вчиненні вбивства, за що того було засуджено районним судом до восьми років позбавлення волі.

Дізнавшись під час чергового приїзду до тітки про те, що за вбивство було невинно засуджено іншу людину, Киліна написала в прокуратуру заяву, в якій детально розповіла про все, що сталося тієї ночі.

Про які нові обставини туті де мова?

Як визначити день їх виявлення?

Яким судом, на якій підставі та яке рішення має бути винесене у справі Новосельцева?

Задача №2

До прокурора району звернувся громадянин Борисов, який повідомив про те, що у справі про вбивство Кропивницького, де він був єдиним свідком-очевидцем, рівно два роки назад неправильно було засуджено за п. 6 ч. 1 ст. 115 КК України Передерія. Злочин же вчинив не Передерій, а неодноразово судимий за насильницькі злочини Слимак, який, погрожуючи вбити його, Борисова, і членів його сім’ї змусив його дати завідомо неправдиві показання. Тиждень тому Слимак помер.

Як перевірити заяву Борисова і виправити допущену судом помилку?

Що конкретно має робити прокурор, одержавши таку заяву?


^ ТЕМА 16. ВИКОНАННЯ ВИРОКУ.

Практичне заняття №2

Час 2 години

Мета заняття: закріпити і поглибити теоретичні знання курсантів, що вони отримали під час самопідготовки з вивчення порядку виконання вироку.
^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Які завдання, суть і значення стадії виконання вироку, ухвали та постанови суду?

 2. Коли вирок, ухвала чи постанова суду набирає законної сили?

 3. Який порядок звернення вироку до виконання?

 4. Які питання вирішуються судом у процесі фактичного виконання вироку?

 5. Який процесуальний порядок вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку?

^ ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача №1

Вироком місцевого суду Лаврентьєва було засуджено за розкрадання чужого майна, в тому числі за крадіжку товарів із магазину в селі Паталіївка на суму 930 грн., до шести років позбавлення волі.

Мочалов, який відбував у місцях позбавлення волі покарання за крадіжки, звернувся до органів досудового слідства з заявою, в якій вказав, що крадіжку цінностей з магазину в Паталіївці вчинив він.

Як, у якому порядку це перевірити?

Якщо зазначена вище обставина підтвердиться, то який судовий орган, на якій підставі та яке рішення має винести у справі Лаврентьєва?

Задача №2

Апеляційним судом Обухова було засуджено за одержання від Федорчука хабара, поєднане з його вимаганням, до 12 років позбавлення волі.

Після набрання вироком законної сили до прокурора району з’явився Федорчук, який повідомив, що вимагання з боку Обухова не було, він на допиті казав неправду.

Під час проведеного за дорученням прокурора слідства ця обставина підтвердилась.

За поданням Генерального прокурора України Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду України розглянула справу за нововиявленими обставинами, вирок суду щодо Обухова змінила, перекваліфікувавши його дії і призначивши покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Відносно Федорчука було порушено кримінальну справу.

Оцініть рішення Судової колегії у кримінальних справах.

Чи може суд, переглядаючи справу за нововиявленими обставинами, порушити кримінальну справу за новим обвинуваченням чи щодо нової особи?

Задача №3

Нікітіна, Шамова та інших було засуджено апеляційним судом до різних строків позбавлення волі з обчисленням строку відбуття покарання з 13 липня.

Ухвалою судової колегії у кримінальних справах апеляційного суду, винесеною в порядку ст. ст. 409 і 411 КПК, визначено всім засудженим обчислювати строк позбавлення волі з 13 жовтня, маючи на увазі, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою постановою слідчого було обрано саме з 13 жовтня.

Оцініть законність ухвали судової колегії.

Задача №4

Колегія суддів палати Верховного Суду України, розглядаючи кримінальну справу за нововиявленими обставинами, встановила наступне: під час розгляду кримінальної справи судом апеляційної інстанції засуджений Башин О.Г. через своїх родичів і адвоката представив суду підроблені документи про свою інвалідність. Враховуючи цей факт, суд апеляційної інстанції знизив міру покарання із шести років до двох років позбавлення волі.

Визнавши дані документи незаконними, колегія суддів палати Верховного Суду України ухвалила рішення про скасування апеляційної ухвали.

Оцініть правильність рішення колегії суддів палати Верховного Суду України.

2724998218872534.html
2725098390267408.html
2725164659918699.html
2725284246114855.html
2725455835095384.html