Операційна ціль - Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та


^ Операційна ціль. Розвиток освіти і науки, культури і духовності

Забезпечення розвитку дошкільної освіти

Відновлення роботи 7 дошкільних закладів, відкриття 42 груп при працюючих ДНЗ

До 01 вересня 2012 року

Показник охоплення дітей дошкільного віку не менше 78% у цілому, дітей п’ятирічного віку – 100%

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті


Оснащення 17 загально-освітніх навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами


До 01 грудня 2012 року

Забезпечення співвідношення 1 комп’ютера на 20 учнів

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Підтримка талановитих і обдарованих дітей

Здійснення матеріального заохочення 500 осіб учнівської молоді за результатами інтелектуальних змагань та конкурсів

До 19 грудня 2012 року

Створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей та молоді шляхом матеріального заохочення

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Вивчення і поширення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Організація всебічного висвітлення в засобах масової інформації ходу реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


Постійно

Розширення кола соціальних контактів завдяки організації навчання дітей в школах найближчого соціального оточення

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Забезпечення контролю за дотриманням закладами вимог закону України „Про охорону дитинства” в частині захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Постійно

Проведення адміністративних змін, застосування нових технологій роботи з дітьми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Забезпечення дотримання принципу родинного походження при влаштуванні в заклад

Забезпечення дотримання принципу родинного походження при влаштуванні дітей до інтернатних закладів для дітей-сиріт. Забезпечити надання дітям індивідуальних психологічних, соціально-педагогічних та соціально-медичних послуг

Постійно

Проживання дітей за родинним принципом

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Реформування інтернатних закладів обласного підпорядкування

Завершення реконструкції будівлі Цюрупинського дитячого будинку із створенням умов для проживання та виховання дітей, наближених до сімейних


Продовження роботи по реформуванню Херсонської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів ім. Т.Г.Шевченка та Калінінської спеціальної школи-інтернату I-II ступенів № 2 Херсонської обласної ради

За встановленими термінами

Створення більш сприятливих умов

для фізичного, розумового і духовного розвитку дитини

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Подолання соціальної ізольованості вихованців

Забезпечення розвитку, виховання, навчання та ранньої соціальної адаптації дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного і шкільного віку

Створення більш сприятливих умов для фізичного, розумового і духовного розвитку дитини та сприяння поширенню сімейних форм виховання

Постійно


Влаштування вихованців до міських дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що сприятиме подоланню соціальної ізольованості , влаштування вихованців інтернатних закладів до сімейних форм виховання

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Розвиток позашкільної освіти

Вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту

Постійно

Створення реальних умов для прояву творчих здібностей молодих людей

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників

Призначення

20 щорічних одноразових стипендій кращим педагогічним працівникам

Протягом року

Надання стипендій 20 педагогічним працівникам

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності

Призначення п’яти одноразових стипендій переможцям II туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”

Протягом року

Надання стипендій п’яти педагогічним працівникам

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Поліпшення соціально-економічного становища вчителів

Сприяння закупівлі житла для забезпечення ним педагогічних працівників у сільській та селищній місцевості

Протягом року
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Головне фінансове управління обласної державної адміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій

Підвищення рівня наукової діяльності області

Залучення інвестицій для реалізації інноваційних проектів;

- створення фонду розвитку науки;

- збільшення бюджетного фінансування наукової діяльності
Загальний обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт

Наукові установи області

Посилення інноваційної активності підприємств та установ області

Сприяння розвитку інноваційної інфраструктури шляхом створення інноваційних підприємств та утворення кластерів.

Створення інформаційної інфраструктури.

Стимулювання залучення венчурного капіталу, розвитку лізингу, запровадження ефективних механізмів правової, фінансової, організаційної, кадрової та освітньої підтримки перспективних інноваційних проектів у сфері малого підприємництва
Збільшення кількості підприємств, які займаються інноваційною діяльністю в області

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Головні управління обласної державної адміністрації: економіки, агропромислового розвитку, фінансове, управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації

Забезпечення підприємств та організацій області робітничими кадрами

Забезпечення випускників робочими місцями шляхом укладання двохсторонніх та трьохсторонніх договорів з роботодавцями на підготовку кваліфікованих робітників. Відкриття нових робітничих професій


Протягом року

Отримання гарантованого державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників. Забезпечення відсотка працевлаштованих

випускників, забезпечених робочими місцями до 90%

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств установ та організацій


Навчання державних службовців

Протягом року

Забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями, які відповідають сучасним вимогам до проходження державної служби

Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств установ та організацій

Забезпечення щорічного виконання державного замовлення на підготовку педагогічних працівників та забезпечення навчальних закладів області педагогічними кадрами

Підготовка педагогічних кадрів відповідно до регіонального замовлення послуг з надання вищої освіти

Протягом року

100% забезпечення навчальних загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів професійними кадрами

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, вищий комунальний навчальний заклад “Бериславський педагогічний коледж” Херсонської обласної ради

Надання послуг з післядипломної світи і перепідготовки педагогічних кадрів

Перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до регіонального замовлення послуг з надання вищої освіти

Протягом року

Удосконалення структури, змісту і методів роботи з педагогами переорієнтація підвищення кваліфікації на нові моделі управлінської діяльності, вдосконалення програми всебічного розвитку особистості створення умов для індивідуалізації та диференціації навчання вчителів

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, вищий комунальний навчальний заклад “Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради

Здійснення поточних ремонтів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області


Передбачення в місцевих бюджетах коштів на проведення поточних ремонтів

До 01 вересня 2012 року

Проведення поточних ремонтів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Здійснення капітальних ремонтів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області

Формування переліку навчальних закладів, які першочергово потребують проведення капітальних ремонтів

До 01 жовтня 2012 року

Відновлення та покращення технічного стану приміщень навчальних закладів

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Підвищення якості та доступності відповідних послуг, що сприятиме культурному, естетичному розвитку та духовному збагаченню населення

Організація та проведення фестивалів, конкурсів, свят по розвитку професійного та аматорського мистецтва.

Організація та забезпечення гастрольної діяльності професійних та аматорських колективів області.

Проведення культурно-мистецьких акцій, виставкових заходів тощо

Протягом року

Виховання усесторонньої культури у різних верств населення. Забезпечення розвитку професійного та аматорського мистецтва. Створення належних умов для міжрегіональної та міжнародної співпраці у сфері культури

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації

Пожвавлення інформаційно-агітаційної роботи із залученням всіх верств та вікових категорій населення до регулярної культурно-мистецької активності

Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних, пам'ятних дат історії та сучасності держави, краю.

Створення в музеях нових експозицій, які б відповідали сучасним науковим і технічним вимогам, попиту з боку населення.

Організація та проведення виставкової діяльностіПротягом року

Залучення всіх верств та вікових категорій населення до регулярної культурно-мистецької активності. Популяризація знань про історико-культурну спадщину Херсонщини.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Збереження мережі та забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв, зокрема сільської місцевості

Забезпечення комплектування та значного оновлення бібліотечних фондів, упровадження нових нестандартних форм взаємодії з читачами (у тому числі новітніх інформаційних технологій).

Проведення ремонтних робіт систем сигналізації музейних установ.

Забезпечення виділення коштів з бюджетів усіх рівнів для проведення ремонтних робіт закладів культури сільської місцевості

Протягом року

Комплектування та оновлення фондів бібліотек і музеїв, забезпечення доступності інформаційного простору для населення. Збільшення кількості людей, бажаючих відвідувати бібліотечні та музейні установи. Розширення спектру послуг обслуговування населення та підвищення їх якості.

Забезпечення діяльності закладів культури сільської місцевості

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток історії та культури

Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції, реставрації та капітального ремонту обласного Палацу культури.

Завершення реконструкції головної будівлі та реставрація внутрішніх приміщень обласного краєзнавчого музею по вул.Леніна, 9.

Проведення капітального ремонту будівлі літературного відділу обласного краєзнавчого музею по вул.Горького, 1 та відділу природи по вул.Горького, 5.

Проведення ремонтних робіт відділу історії обласного краєзнавчого музею в м.Каховка.

Проведення капітального ремонту внутрішнього електрообладнання та електроосвітлення, завершення ремонтно-реставраційних робіт експозиційних залів обласного художнього музею ім.О.Шовкуненко.

Вирішення питання щодо реставрації монумента «Легендарна тачанка»

Протягом року

Відновлення та збереження пам’яток історії та культури, покращення доступу населення до культурних надбань. Вирішення питання забезпечення обласного центру філармонійною залою

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Каховський міськвиконком

Збереження та розвиток національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини, культур національних меншин

Підтримка діяльності організацій та відділень національних меншин (проведення мистецьких акцій, свят, семінарів, конкурсів, творчих лабораторій тощо)

Протягом року

Популяризація культурних надбань, залучення різних верств населення до участі у розбудові культурного середовища

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування

Заміна віконних блоків, електромережі на 2 поверсі будівлі обласної універсальної наукової бібліотеки ім.О.Гончара.

Відновлення фасаду обласної бібліотеки для юнацтва ім.Б.Лавреньова.

Проведення першого етапу реконструкції глядацького зали обласного академічного музично-драматичного театру ім.М.Куліша.

Проведення реконструкції будівлі училища культури по вул.Декабристів, 20 з прибудовою мансардного поверху

Протягом року

Збереження культурної інфраструктури. Покращення якості надання послуг населенню

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації

Забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури і мистецтв, у тому числі в сільській місцевості

Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників культури, викладачів системи мистецької освіти з урахуванням науково обґрунтованої реальної потреби галузі у висококваліфікованих спеціалістах.

Проведення реконструкцій та капітальних ремонтів студентського гуртожитку музичного училища, що по вул. Червонофлотська,12, та будівлі училища культури по вул. Фрунзе, 3

Протягом року

Підвищення рівня кваліфікації працівників культури і мистецтва. Створення повноцінних умов для житла та навчання дітей із сільської місцевості, забезпечення фахівцями закладів культури сільської місцевості

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації

Реалізація державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності

Забезпечення впровадження гендерної складової до програм соціально-економічного розвитку області

Протягом року

Врахування гендерного компоненту при розробці соціально-економічної політики регіону, галузевих програм, планів та приведення їх у відповідність до норм Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Головне управління економіки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Реалізація молодіжної політики в області

Проведення семінарів-тренінгів, «круглих столів», молодіжних форумів, інтелектуальних ігор, дебатних турнірів, квестів, таборувань, обласних конкурсів, фестивалів, спрямованих на інтелектуальне самовдосконалення молоді, творчий та фізичний розвиток особистості, зайнятість та самореалізацію молодих громадян

Протягом року

Підвищення ролі молоді в розбудові демократичного суспільства, створенні належних умов для інтелектуального, культурного і фізичного розвитку молодих громадян, утвердження духовно і соціально благополучної особистості

Управління обласної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, культури і туризму, райдержадміністрації, міськвиконкоми

^ Операційна ціль. Забезпечення охорони здоров'я, фізичного оздоровлення населення

Зміцнення матеріально-технічної бази обласного онкологічного диспансеру та впровадження нових технологій обслуговування населення з метою удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень і спеціального лікування онкологічних хворих

Дооснащення обласного онкологічного диспансеру медичним обладнанням (стаціонар, радіологічне відділення, поліклініка)

Протягом року

(за умови виділення коштів у повному обсязі)

Впроваджування новітніх технологій діагностики та лікування онкологічних хворих, покращення ранньої діагностики злоякісних новоутворень, збільшення середнього віку життя населення, поліпшення санітарних умов перебування хворих та персоналу

Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських, неолімпійських видів спорту

Проведення обласних змагань з видів спорту, створення належних умов для підготовки та участі збірних команд області у офіційних всеукраїнських змаганнях


Постійно

Підвищення результативності виступів спортсменів області ― членів збірних команд України на всеукраїнських і міжнародних змаганнях

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак», «Україна»

Створення умов для морального та матеріального заохочення спортсменів, стимулювання їх до досягнення високих спортивних результатів

Виплата обласних стипендій провідним спортсменам області

Постійно

Стимулювання спортсменів за досягнення високих спортивних результатів

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Створення широкої системи фізкультурно-спортивних закладів, установ організацій, забезпечення їх належного функціонування

Забезпечення функціонування спортивних шкіл усіх типів і форм власності, Вищого училища фізичної культури, школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки

Постійно

Підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 20% від загальної чисельності населення області, зменшення розповсюдження наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак», «Україна», обласне управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства науки і освіти України

Удосконалення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту

Недопущення закриття і перепрофілювання спортивних споруд, утримання їх у належному стані, оновлення інвентарю і обладнання

Постійно

Створення належних умов для фізкультунно-оздоровчих занять, розвитку спорту вищих досягнень

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак», «Україна», обласне управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства науки і освіти України

Спорудження спортивних майданчиків:

- зі штучним покриттям;

- з тренажерним обладнанням

Постійно

Створення належних умов для фізкультунно-оздоровчих занять

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2760588235092142.html
2760695357708923.html
2760759509857472.html
2760829424987196.html
2761046442505267.html